Algemene voorwaarden

 

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. De algemene reisvoorwaarden zijn tevens hier te downloaden.

 

Algemeen voorbehoud

Kennelijke fouten of vergissingen in het reisprogramma binden ons niet.
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in de reisroute en de bijbehorende accommodatie wanneer hiertoe gegronde redenen bestaan en stellen ons niet aansprakelijk voor het eventuele ongerief. De reisorganisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven, zelfs indien deze via de reisorganisatie aan reizigers wordt verstrekt.

Aantal deelnemers

Wij hanteren een maximaal aantal deelnemers van 20 personen. Bij onvoldoende deelname (minder dan 12 personen) kan een reis uiterlijk drie weken voor het geplande vertrek door ToenToer worden geannuleerd.

Alleenreizende

Bij het boeken van onze reis wordt u standaard ondergebracht in een tweepersoonskamer. Indien u zich alleen inschrijft, deelt u mogelijk een kamer met een medereiziger. Tegen extra betaling kunt u een eenpersoonskamer boeken. Dit kunt u aangeven op het boekingsformulier. Hiervoor geldt een toeslag die per reis verschillend is, dit wordt aangegeven op de website.

Annulering door de reiziger

Bij annulering door de reiziger gelden altijd annuleringskosten. Voor boekingen vanaf 2 maart 2018 gelden de volgende annuleringskosten:

  • Annulering tot de 42e kalenderdag (excl de vertrekdag) voor vertrek: 30%
  • Annulering vanaf de 42e kalenderdag (incl) tot de 21e dag (excl de vertrekdag) voor vertrek: 60%
  • Annulering vanaf de 21 kalenderdag (incl) tot de 7e dag (excl de vertrekdag) voor vertrek: 75%
  • Annulering vanaf de 7e kalenderdag (incl) tot en met dag van vertrek: 100%

Voor elke annulering worden naast bovenstaande kosten € 25 administratiekosten in rekening gebracht (deze vervallen als u 100% van de annuleringskosten moet betalen).
Daarnaast kan het voorkomen dat voor bepaalde groepsreizen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden waardoor u in het geval van annulering een hoger percentage verschuldigd bent. Hierover informeren wij u voor de boeking. 

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Annulering door de reisorganisatie

De reisorganisatie heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisroute te wijzigen, of de reis in z’n geheel te annuleren. In dat geval zal getracht worden een passend alternatief te vinden, dan wel tot directe restitutie van de ontvangen gelden worden overgegaan. Let op: bij te weinig deelnemers kan ToenToer de reis tot 21 dagen voor vertrek annuleren. Indien u dan al een (vlieg)ticket naar de plaats van bestemming heeft aangeschaft, zijn de kosten hiervan voor uw eigen rekening. 

 

Bagage

Waar mogelijk hebben wij de bagage van te voren al voor u afgekocht. Bij vliegreizen geldt in het algemeen dat de deelnemers maximaal 23 kg bagage per persoon mogen meenemen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de reisbescheiden.

Betaling

De reiziger verbindt zich tot tijdige betaling over te gaan conform de bij boeking overeengekomen termijnen. 

De gangbare termijnen zijn:

  • Bij boeking: aanbetaling van 25% van de reissom, met een minimum van € 400- per persoon.
  • Twee weken voor vertrek: restant van de reissom moet op de rekening van ToenToer zijn bijgeschreven.    
  • Indien de reisovereenkomst binnen twee weken vóór de vertrekdag tot stand komt, dient per ommegaande de gehele reissom te worden voldaan.

Bij niet tijdige betaling kan, echter uitsluitend na sommatie, de reisorganisatie de reisovereenkomst ontbinden.

Boekingen

Een reis kan schriftelijk geboekt worden via de website en het boekingsformulier. Een schriftelijke bevestiging van boeking wordt door de reisorganisatie binnen 5 werkdagen na ontvangst verzonden. Het aanbod van de reisorganisatie is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding, of onmiddellijk daarna.

Boekingskosten

ToenToer rekent een bedrag van 25 euro aan boekingskosten, te voldoen bij de aanbetaling.

Garantie

Wij zijn aangesloten bij Stichting GGTO (Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators).

Inclusief

Standaard inbegrepen in de reissommen*:
a. internationale vluchten met gerenommeerde maatschappijen in de economy klasse inclusief bagage
b. luchthaven- en vliegbelastingen, brandstof- en veiligheidstoeslagen, enz. Indien deze kosten verhoogd worden, zijn wij genoodzaakt deze extra heffing alsnog door te belasten.
c. entreekosten, tenzij anders vermeld
d. alle vervoer zoals aangegeven in het betreffende programma. Wij gebruiken in de meeste gevallen onderweg exclusief voor ons gezelschap gereserveerde touringcars, taxi’s, e.d.
e. alle lokale belastingen, parkeergelden etc.
f. accommodaties
g. alle ontbijten plus de maaltijden zoals aangegeven bij de betreffende reis
h. de excursies, bezoeken e.d. volgens programma, tenzij anders vermeld in de reisbeschrijving en m.u.v. als zodanig omschreven facultatieve excursies
i. de diensten van onze Nederlandse (of Belgische) wetenschappelijke reisbegeleider
j. waar mogelijk en zinvol de diensten van een Nederlandse technisch reisbegeleider
k. de eventuele diensten van lokale begeleiders/ gidsen
l.  fooien en bedieningsgelden
m. alle voorafgaande lezingen.
n. syllabus met relevante literatuur en een (studie)boek over de bestemming.

Standaard niet inbegrepen bij de reissom*:
a. de reis van uw woonplaats naar Schiphol of vertrekplaats touringcar, v.v.
b. alle niet bij de reis inbegrepen maaltijden
c. verzekeringen
d. uitgaven van persoonlijke aard zoals drankjes, souvenirs, wasserij e.d.
e. visakosten en eventuele kosten om deze te verkrijgen
f. administratiekosten €25.
* eventuele afwijkingen worden bij de reisbeschrijvingen aangegeven

Inspanningsniveau

Om te kunnen deelnemen aan onze reizen is een goede gezondheid vereist. Wij bieden comfort, maar bij reizen naar bestemmingen met een minder ver ontwikkelde toeristische infrastructuur verwachten wij van de deelnemers bereidheid zich aan te passen aan de lokale omstandigheden. In overleg met de reisleiding, en als het programma het toelaat, is het in principe mogelijk om programmaonderdelen over te slaan. Bij twijfel kunt u altijd mailen naar info@toentoer.nl

Reisdocumenten

U bent als reiziger zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van geldige reisdocumenten. Daarbij dient u uzelf te laten informeren van de meest actuele eisen ten aanzien van uw reisdocumenten.

In het vliegtuig of bij aankomst moet u een tweetal kaarten invullen die vervolgens door de douane worden gecontroleerd. U moet in het bezit zijn van een geldig retourticket en over voldoende financiële middelen beschikken om uzelf en uw medereizigers gedurende uw verblijf te kunnen onderhouden. Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dan dient u mogelijk aan afwijkende voorwaarden voldoen. 

U dient te beschikken over een paspoort of Europese identiteitskaart, geldig gedurende de gehele reis of tot en met de datum die wij vermelden in de nadere reisgegevens: vaak tot zes maanden na terugkomst. Eventueel benodigde visa worden in veel gevallen door ons bemiddeld, maar wij houden ons niet aansprakelijk als een deelnemer een visum zou worden geweigerd. In verband met controle op Schiphol moet op uw inschrijfformulier exact dezelfde naam staan als in uw paspoort. Niet voldoen aan die eis betekent in alle gevallen dat u moet rekenen op hoge extra kosten op Schiphol! Indien de deelnemer de reis niet of niet geheel kan meemaken bij gebrek aan de nodige documenten, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening. Als u op de deelnemerslijst liever een afwijkende naam wilt kunt u dat ons het beste telefonisch apart doorgeven.

Reisverzekering

U bent als reiziger zelf verantwoordelijk voor een passende reisverzekering. Wij kunnen u hierbij uiteraard wel adviseren.

Uitsluiting en aansprakelijkheid
  1. Wanneer blijkt dat een deelnemer hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor naar ons oordeel in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer van (verdere) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor zijn rekening. De betrokken deelnemer kan restitutie worden verleend van de reissom of een gedeelte daarvan, indien hem ter zake van zijn uitsluiting geen verwijt treft.
  2. De reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de deelnemers reeds gemaakte kosten zoals premies voor verzekeringen, vaccinatiekosten, visumkosten, aanschaf van kleding en literatuur, indien een reis niet kan doorgaan.
  3. De reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid als de deelnemer (opzettelijk) schade heeft gemaakt.