2019Reizen

Iran [KNHG]

9 t/m 22 oktober 2019


THEMA    REISSCHEMA    COLLEGES/BEGELEIDING    VERVOER & VERBLIJF    KOSTEN    PRAKTISCH

Iran en het Westen: een geschiedenis van extremen

• Exclusieve groepsreis voor KNHG-leden en partners
• Colleges voorafgaand en tijdens de reis
• Verdiepende reisbegeleiding
• Steunen van de lokale economie
• Prijs: €1995
[↓ Thema]

 

Thema

In oktober organiseert ToenToer exclusief voor KNHG-leden en hun partners een 13-daagse rondreis door Iran. De thema van deze reis – Iran en het Westen: een geschiedenis van extremen – zoomt in op een aantal belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis waarin de relaties heel slecht of juist heel goed waren. De focuspunten van de reis zijn de Perzische Oorlogen, de tijd van Alexander de Grote, de tijd van de Zijderoute, de tijd van Reza Khan, de Iraanse Revolutie en ‘Trump’s Amerika en Iran’. Hieronder een korte toelichting.

De Perzische Oorlogen kunnen worden gezien als het begin van steeds verschuivende verhoudingen tussen Iran en het Westen. Tijdens de Perzische Oorlogen waren de Grieken en de Perzen elkaar grootste vijanden, maar Alexander de Grote wist honderd jaar later beide gebieden onder één rijk te verenigen. De Grieken koloniseerden grote delen van het Perzische Rijk en het rijk werd sterk gehelleniseerd. Dat is niet alleen aan de bestuursvormen en de taal te merken, maar ook in de bouwkunst, literatuur en beeldende kunst zijn er grote Griekse invloeden merkbaar. In de loop van de geschiedenis bleven de verhoudingen tussen Iran en het Westen schommelen. Tijdens de Sassaniden (224– 658CE) was er grote rivaliteit met het Romeinse Rijk en later het Byzantijnse Rijk. Na de Arabische veroveringen en islamisering van Iran, de tijd van de Seljuken (1038 – 1220CE), bloeide de handel met Europa en was er veel kennisuitwisseling op het gebied van wetenschap, kunst, architectuur en literatuur. Dit waren de hoogtijdagen van de Zijderoute in Iran. Er zijn nog vele karavanserais uit deze periode te bezichtigen.

In de dertiende eeuw, nadat ook de Europese kruisvaarders in Iran geweest waren, kwamen de Mongolen Iran binnenstormen. Het duurde tot de zestiende eeuw voordat er weer een nieuwe Iraanse dynastie aan de macht kwam: de Safaviden. Zij voerden het sji’isme in als staatsgodsdienst en weerstonden Ottomaanse invasies. Esfahan werd de nieuwe hoofdstad, de handel begon weer te bloeien en de shahs zetelden in weelderige hoven. Tijdens de achttiende en negentiende eeuw (nu onder de Qajar-dynastie) bekoelde de verhoudingen met Europa weer. De shahs moesten hun uiterste best doen om de Europese grootmachten buiten de deur te houden. De Fransen, Engelsen en Russen wilden graag invloed hebben in Iran vanwege de gunstige geografische ligging t.o.v. het Ottomaanse Rijk. Oorlogen met Rusland en verdragen over en weer volgden. Moderniseringen en internationale ontwikkelingen zorgden ervoor dat in 1921 Reza Khan de macht greep. Hij wilde in eerste instantie van Iran een republiek maken. Door inmenging van de religieuze leiders, die de modernisering als gevaar voor de maatschappij zagen, gebeurde dat niet. Daarop riep Reza Khan zichzelf uit tot shah en stichtte zo de Pahlavi Dynastie.

De Engelsen en Russen zorgden er in 1941 voor dat Reza Khan werd afgezet, o.a. vanwege sympathie met Nazi-Duitsland. Dat bood de kans aan een verkozen eerste minister (Mossadegh) om zijn macht uit te breiden. Toen deze de olie-industrie (grotendeels in Engelse handen) nationaliseerde, was het zaadje voor de huidige problematiek tussen Iran en het westen gepland. De CIA speelde een bepalende rol bij de terugkeer van de shah in 1953. Toen de nieuwe shah, Mohammed Reza, enorme veranderingen wilde doorvoeren en de maatschappij wilde moderniseren, kwamen de religieuze leiders wederom in opstand. Dat leidde in 1978 tot de Iraanse Revolutie onder leiding van Ayatollah Khomeini. Sindsdien leven de Westerse machten en de Iraanse staat op gespannen voet met elkaar. Vooral de relatie tussen Iran en de Verenigde Staten lijkt steeds problematischer te worden. Waar er onder Obama nog toenadering werd gezocht en het nucleaire programma van Iran langzaam werd afgebouwd, vaart Trump een tegenovergestelde koers, met alle gevolgen van dien.

De periodes van ontzettend goede óf enorm slechte verhoudingen tussen Iran en het Westen en alle nuances die daarin kunnen worden aangebracht, zullen de rode draad vormen tijdens onze reis.

Voor meer informatie en/of vragen kunt u altijd mailen naar info@toentoer.nl.